Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘T05/29. Vịnh lò hột nhưn’ Category

BÀI THƠ VỊNH LÒ HỘT NHƯN THƯƠNG YÊU

_________

 

 

Chay Mala, 29/05/2012.

(mến tặng Inrasara, Chay Dalim, Chế Mỹ Lan, JaDar & nhớ đâu mến tặng đó…)

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi có biết thơ thẩn đâu, nay nhờ lò hột nhưn truyền cho cảm hứng bất ngờ, nên làm ra bài thơ này. Cảm hứng thi ca làm cho tôi đổ đốn như bỡn, nên thề từ nay không nhắc gì về thơ ca với lò hột nhưn nữa. Sau đây là nó:

*

Đang sinh viên, tôi không ký, do sợ đuổi học

Ra trường, tôi không ký, bởi lo không tìm được việc

Có việc, ngại mất việc, tôi không dám ký

Đang chức, tôi không ký, vì ngán rơi ghế

Nông dân, tôi không ký, do sợ mất ruộng

Công chức, nghĩ đến lương hưu, tôi không thể ký

Trẻ, tôi không ký, vì tương lai của tôi

Già, tôi không ký, vì tương lai con cháu

Tiến sĩ, giáo sư tôi không ký, vì tôi ban cho tôi quyền tự do không ký

Ra tận Mỹ, tận Pháp, tôi không ký, vì tôi đã thoát…

Nhưng rồi lò hột nhưn cũng nau suat

Phèng… phèng… đô… ối… ối

Amen…

___________

* Nau suat: nghĩa là đi toong, một đi không ngoảnh lại;

* Phèng… phèng… đô… ối… ối…: chữ cuối trong bài đuổi tà ma của người Chăm.

__________

nguồn: Inrasana.com 29/05/2012

Advertisements

Read Full Post »